Reisverzekering

Een Reisverzekering gaat in op het moment dat u op vakantie gaat.
De kortlopende reisverzekering sluit je af voor de duur van de vakantietijd.

Er wordt gerekend in dagen dat men op vakantie gaat tot 00.00 uur
Als men dus na 00.00 uur thuiskomt is het verstandig om een extra verzekeringsdag af te sluiten.

De reisverzekering dekt Bagage, Medische kosten, ongevallen en repatriëring naar Nederland in verband met  ernstige ziekte, ongeval, sterfgeval
van jezelf of eerste of tweedegraads familieleden.

Vaak wordt de verzekering in modules aangegeven, maar een totaal pakket zoals bovenstaand is wel aan te raden.

Gaat men met de eigen auto op vakantie, dan is het raadzaam om een automobilistenhulp verzekering af te sluiten.
Stel je krijgt een ongeval, jij belandt in het ziekenhuis, dan zorgt men dat medereizigers ook weer thuis kunnen komen, desnoods met
vervangend vervoer. Ook extra verblijf in de accommodatie kan onder de dekking van de verzekering vallen.

Een andere extra module is de geldverzekering, af te sluiten, indien je contant geld meeneemt.
Je dient wel aan te tonen, dat het geld mee was, middels opname of wissel bewijzen.

Voor de bagagedekking, dien je bonnen te overleggen en aangifte te doen bij politie, bij de eerste gelegenheid tot je weer terug bent
in Nederland. Indien de koffer helemaal zoekraakt is het toegestaan bepaalde zaken aan te schaffen, welke in aanmerking komen voor vergoeding.

Indien een 1e of 2e graads famieilid komt te overlijden, dient u direct contact op te nemen met de alarmcentrale van de verzekeraar, u legt de situatie uit en
de verzekeraar, gaat voor u aan de slag, om u zo snel mogelijk naar huis te helpen.