Algemene voorwaarden

Welkom bij Vakantieadvies.org. Lees alstublieft deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website gebruikt. Door toegang te verkrijgen tot en gebruik te maken van deze website, stemt u in met deze algemene voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, verzoeken wij u deze website niet te gebruiken.

1. Toegang tot de Website

1.1. Vakantieadvies.org streeft ernaar de website 24/7 beschikbaar te stellen. We behouden ons echter het recht voor om de toegang tot de website tijdelijk of permanent op te schorten, met of zonder kennisgeving.

1.2. U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde apparatuur en internetverbinding om toegang te krijgen tot onze website. We zijn niet verantwoordelijk voor eventuele kosten die verband houden met uw internetverbinding of apparatuur.

2. Gebruik van de Website

2.1. U stemt ermee in onze website te gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke wetten en voorschriften, en u zult zich onthouden van gedrag dat schadelijk is voor andere gebruikers of de integriteit van de website aantast.

2.2. U gaat ermee akkoord dat u de website niet zult gebruiken voor onwettige of schadelijke doeleinden, waaronder maar niet beperkt tot het verspreiden van schadelijke software, het plegen van fraude, het schenden van intellectuele eigendomsrechten, en het aanzetten tot haat of discriminatie.

3. Intellectueel Eigendom

3.1. De inhoud van deze website, inclusief tekst, afbeeldingen, logo’s, video’s en andere materialen, is beschermd door intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten. U mag de inhoud van deze website niet kopiëren, reproduceren, distribueren of wijzigen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vakantieadvies.org.

4. Privacy en Gegevensverwerking

4.1. Door het gebruik van onze website gaat u akkoord met ons privacybeleid en ons gebruik van uw persoonlijke gegevens overeenkomstig dat beleid.

5. Aansprakelijkheid en Garantie

5.1. Hoewel we ons best doen om accurate en up-to-date informatie te verstrekken, bieden wij geen garanties met betrekking tot de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de inhoud op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies die voortvloeit uit het gebruik van de website of de inhoud ervan.

6. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

6.1. Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen of bij te werken. Het is uw verantwoordelijkheid om deze voorwaarden regelmatig te controleren op updates.

7. Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechtbank

7.1. Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van [Vul hier de toepasselijke jurisdictie in]. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank..

Dank u voor het lezen van onze algemene voorwaarden. Als u vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op/